Instalacje sprężonego powietrza w strefach wybuchowych

25 lutego, 2022
sprezarki powietrza
249
Views

Instalacje sprężonego powietrza wprowadzone bez zabezpieczeń do stref zagrożonych wybuchem zagrażają pracownikom, dlatego warto podjąć działania zapobiegawcze. Powietrze oraz pyły to zgodnie z wiedzą BHP rzeczywiste mieszaniny wybuchowe.

Sprężone powietrze i szczegóły umieszczenia systemu w ryzykownych miejscach

Sprężarka powietrza nie powinna sąsiadować z miejscami o wysokich temperaturze pracy, czy zapylonymi. Dobrze, jeżeli urządzenie pracuje z daleka od środków chemicznych, szczególnie benzyny. W strefach zagrożonych wybuchem optymalizuje się przede wszystkim system wentylacji i identyfikuje najważniejsze źródła zagrożenia. W ryzykownych miejscach pracy wprowadza się wyłącznie urządzenia niezbędne, a użytkowane sporadycznie znajdują się nawet w kontenerach lub odpowiednio wydzielonych pomieszczeniach. Sprzęt do stref zagrożonych wybuchem posiada najczęściej konstrukcję ograniczającą lub wręcz wykluczającą iskrzenie, czy nagłe nagrzanie do niebezpiecznej temperatury. Przedsiębiorcy powszechnie inwestują w osłony ognioszczelne i hermetyczne zbiorniki pozwalające na komfortowe wykonywanie obowiązków.

Mobilność to jedna z najważniejszych zalet, którą można praktycznie wykorzystać

Systemy sprężonego powietrza łatwo przenosić, dlatego nie znajdują się bezpośrednio w strefie zagrożonej wybuchem, ale raczej na zewnątrz, w bardziej optymalnych warunkach środowiskowych. Przed podjęciem decyzji o przemieszczeniu sprężarki przedsiębiorca musi uwzględnić czas dostępu. Mobilność sprężarek to ogromna zaleta w przemyśle petrochemicznym, górnictwie, branży farmaceutycznej. Urządzenia znajdujące się na stałe w strefach wybuchowych poddaje się specjalistycznym procedurom. Do tego wymagają znacznie droższej kontroli. Z tego powodu zamknięta instalacja sprężonego powietrza poza obszarami ryzyka to najlepsze, czyli bardzo bezpieczne rozwiązanie.

Dokładna analiza i identyfikacja czynników zagrożenia w strefie zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem to jedno z kluczowych zagadnień dla zachowania komfortu wykonywania obowiązków w wielu sektorach gospodarki. Dokumentacja w takim przypadku zawiera nie tylko szczegółowe opisy, ale również grafiki uświadamiające pracowników, inwestorów  i wszystkich uczestników procesu technologicznego. Największy udział w ocenie ryzyka mają specjaliści ochrony przeciwpożarowej oraz elektrycy. Elastyczność przenoszenia sprężarek do strefy zagrożonej wybuchem nie wyklucza profesjonalnego oznaczenia i uwzględniania specyficznych norm w instrukcji BHP dla pracowników.

Dobre podejście do rozmieszczenia instalacji wyklucza problem z procedurami

System sprężonego powietrza w solidnie zabezpieczonym kontenerze i udostępniany zgodnie z zapotrzebowaniem do stref zagrożonych wybuchem to jedna z najlepszych opcji pod kątem finansowym oraz serwisowym, ponieważ naprawa nie wiąże się ze spełnieniem skomplikowanych procedur. Im lepsze przygotowanie do identyfikacji czynników ryzyka w zakładzie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia krytycznej sytuacji.

Article Categories:
Technologie

Comments are closed.