Czujniki laserowe a czujniki magnetyczne – najważniejsze różnice

18 sierpnia, 2021
czujniki laserowe
410
Views

Każdy czujnik magnetyczny działa na zasadzie wykorzystania kontraktorów. Elementy te zmieniają swój stan wraz z kontaktem z polem magnetycznym emitowanym przez dany przedmiot. Ich zastosowanie może być bardzo różne, ale często dają się zauważyć jako kontrolery otwarcia, lub zamknięcia drzwi, bram itp. Niektóre z modeli czujników mogą posiadać tak zwane pływaki wyposażone w sensory magnetyczne przydane przy wielu zadaniach. Pisząc o czujnikach, warto też wspomnieć w tym kontekście o tych, których zadaniem jest kontrolowanie stanu cieczy oraz tak zwanych czujnikach Halla. Te drugie znaleźć można w smartfonach, gdzie odpowiadają za funkcje zbliżeniowe. A jak dokładnie działają czujniki magnetyczne i jakie są różnice pomiędzy nimi, a ich laserowymi odpowiednikami?

Kontaktory kluczowe w czujnikach magnetycznych

W czujnikach magnetycznych wspomniane kontaktory umiejscowione są pod obudową. W zależności od konkretnych zadań stawianych przed nimi mogą mieć one styki wykonane z wolframu, złota i innych surowców. Generalnie same kontaktory podzielić można na remanencyjne, czyli zmieniające swój stan na przeciwny w czasie oddziaływania pola magnetycznego oraz nieremanencyjne. Zaznaczyć należy, że w momencie oddalenia przedmiotu generujące pole magnetyczne stan w tym remanencyjnym pozostaje bez zmian. Drugim rodzajem kontaktorów będących znacznie częściej używanymi są nieremanencyjne. Ich działanie opiera się o zachowanie jednego ze stanów tylko w chwili bliskiego kontaktu z emitującym pole magnetyczne przedmiotem. Jego zmiana odbywa się natomiast za pomocą otwierania i zamykania obwodu, poprzez na przykład zabranie magnesu ze strefy kontaktronu. Informacja o przerwaniu obwodu zostaje zanotowana w mikrokontrolerze, który w czasie, gdy jest podłączony, reaguje na to zjawisko poprzez np. uruchomienie sygnału alarmowego.

Czujniki Halla

Czujniki Halla to elementy działające także na zasadzie bliskiego kontaktu z polem magnetycznym. Urządzenia te wykorzystują efekt Halla, czyli zjawisko polegające na powstawaniu różnicy potencjałów w samym przewodniku, przez który przepływa prąd elektryczny w czasie, gdy ten znajduje się w polu magnetycznym poprzecznie położonym do płynącego prądu. Dzięki czujnikowi Halla można w łatwy sposób zbadać liczbę obrotów wykonywanych przez silnik.

Czujniki laserowe

Czujniki laserowe znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których pożądane jest wykrywanie stosunkowo niewielkich obiektów, przy jednoczesnej precyzyjnej detekcji ich położenia. W praktyce świetnie sprawdzają się, chociażby jako domowe fotokomórki. Sam czujnik laserowy pomaga też ustawić ostrość, która jest przydatna w czasie robienia zdjęć, czy też kręcenia filmów.

Czujniki magnetyczne i laserowe – różnice

Najważniejszą różnicą jest w tym względzie oczywiście to, że czujniki magnetyczne wykorzystują do swojego działania wspomniane wcześniej kontaktory. Dodatkowo czujnik laserowy stosowany jest do precyzyjnego wykrywania położenia obiektu oraz nie bazuje on na polu elektrostatycznym, jak czujniki magnetyczne. W czujnikach laserowych mamy bowiem do czynienia z ciągłym pomiarem czasu przelotu wiązki światła pomiędzy detektorem a danym przedmiotem.

Article Categories:
Technologie

Comments are closed.